Wat als … we SAMEN stad maken


Er broeit heel wat in Herentals! GEKORO, Chapelle Imperial, GZWGZ, Mojo zomerbar, VEROOVER de straat en de werking rond de Boekerij zijn slechts een greep uit veel nieuwe recente burgerinitiatieven. Het stadsbestuur moet die creativiteit omarmen en op zoek gaan naar gepaste samenwerkingsmodellen om dit verder te stimuleren.

In de 21e eeuw volstaat het immers niet meer dat Herentals, Noorderwijk en Morkhoven louter bestuurd worden vanuit het stadhuis. Met CD&V Herentals geloven wij in de kracht van mensen die zich op een positieve en verantwoordelijke manier willen inzetten voor hun buurt, gemeenschap en stad. Burgerparticipatie mag zich voor ons echter niet beperken tot het afleggen van huis-aan-huis bezoeken tijdens de verkiezingscampagne. Jij hebt een mening en specifieke expertise die het algemeen belang kan dienen, dat moet ook van tel zijn nadat de stemmen zijn geteld. De voorbije bestuursperiode hebben we al wat met jou geëxperimenteerd om je te laten deelnemen aan het beleid. Zo waren er inspraakvergaderingen voor stadsontwikkelingsprojecten zoals de stationsomgeving en de Wuytsbergen, het binnengebied van cc ’t Schaliken, het Begijnhofpark… Wij willen die eerste aanzetten tot burgerparticipatie nu verder uitdiepen en co-creatie tussen bestuur en burgers bevorderen.

Als inwoner moet je op vele manieren bij het beleid van de stad kunnen betrokken worden, want je hebt recht op vlot toegankelijke en precieze informatie. Goede communicatie vanuit de stadsdiensten is dus essentieel, bijvoorbeeld via digitale kanalen.

De bestaande adviesraden blijven bestaan voor wie zich langdurig wil engageren, maar ook daarbuiten moet je zelf het stadsbestuur vanuit je eigen ervaring kunnen adviseren bij grote stadsontwikkelingsprojecten en zelf oplossingen kunnen aanbrengen voor problemen die je ziet opduiken. Dat kan een kortlopend engagement zijn, gelinkt aan een specifiek thema (bv. fietsbeleid, zorgbeleid…) dat jou na aan het hart ligt. Samen met jou bekijken we voor welke ideeën er bij je medeburgers een draagvlak te vinden is en hoe we deze kunnen uitvoeren. Op die manier willen we de talenten en expertise van de Herentalsenaren voluit inzetten.

Het stadsbestuur zal beurtelings in elke wijk langsgaan. Op zo’n bijeenkomst kun je zelf noden aankaarten en met je buurtgenoten voorstellen formuleren en beslissen die het leven in de wijk kunnen verbeteren. We kiezen er bewust niet voor om van bovenaf nieuwe wijkcomités uit de grond te stampen, maar wel om van onderuit ontstane initiatieven te omarmen. Iedere buurt kent zijn eigen dynamiek en dus willen we met de inwoners op zoek gaan naar het recept dat het beste werkt. We sluiten samen een WIJ(k)contract en voorzien een budget voor kleinschalige projecten die jouw buurt aangenamer kunnen maken.

Nieuwe technologie biedt mogelijkheden voor burgerparticipatie die we tot voor kort niet hadden. Het stadsbestuur moet investeren in een digitaal platform om meer mensen te bereiken voor burgerparticipatie. Zo kan je met je smartphone in de hand zelf ideeën lanceren, feedback geven op projecten en de beleidsagenda mee bepalen. Via dit platform kan je je ervaring delen met anderen.

Een participatieambtenaar moet de integratie van deze interactieve democratie in de stadsorganisatie implementeren.

Tenslotte zal met CD&V Herentals aan het roer, de gemeenteraad op een dynamische manier onze stad voorbereiden op de toekomst en zullen alle fracties betrokken worden om mee strategische projecten uit te rollen.

De volgende zes jaar willen we voluit gaan voor een meer interactieve democratie en stellen we samenwerking tussen inwoners en bestuur centraal. We zien je als een partner van het bestuur en we willen voorstellen samen met jou realiseren. Als jij CD&V een sterk mandaat geeft, dan geef je CD&V de mogelijkheid om voluit voor jou te kiezen. Zo kunnen we voortaan samen stad maken.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.