Onze jongeren aan zet

 

Wat als … onze CD&V Jongeren aan zet zijn

CD&V heeft een zeer sterke jongerenploeg, van prille 18-jarigen die net de Herentalse schoolpoort achter zich sluiten tot jonge mama’s en papa’s. Deze jonge mensen willen fuiven en plezier maken, ze steunen volop onze keuze voor een nieuwe fuifzaal in het binnengebied en een vernieuwd jeugdcentrum, maar ook een veilig en gezond Herentals vinden ze bijzonder belangrijk. Dit zijn hun aandachtspunten.


Fuiven

Onze jeugd moet plaats hebben om te fuiven en te ontmoeten. 't Hof is een geschikte en goed bereikbare locatie, maar enerzijds is de huidige infrastructuur verouderd, anderzijds conflicteert fuiven met de vele andere functies in deze stadsfeestzaal. Fuiven prefereren we in een aparte nieuwe robuuste fuifzaal. We gaan op zoek naar gepaste functies die er naast fuiven kunnen plaatsvinden en die een meerwaarde brengen voor onze stad, bijvoorbeeld workshops, events, … . De capaciteit van de nieuwe fuifzaal stemmen we af op de huidige capaciteit, dit lijkt doorgaans voldoende. We voorzien wel verplaatsbare wanden zodat de ruimte indien gewenst aangepast kan worden. We pleiten voor de realisatie van deze beide zalen in het binnengebied, de fuifzaal kan ondergronds gerealiseerd worden.

Maar ondertussen zitten we niet stil, we laten de jongeren niet op hun honger zitten. Om tegemoet te komen aan de beperkte capaciteit van het hof voor fuiven én om in te spelen op de huidige pop-up tendensen, zoekt de stad actief naar occasionele fuiflocaties. De fuifcultuur is immers veranderd, pop-up steekt de kop op en de jeugd verwacht variatie en creativiteit. We stimuleren bedrijfsleiders om leegstaande bedrijfsruimten binnen de wettelijke mogelijkheden tijdelijk ter beschikking te stellen als fuiflocatie. We onderzoeken hoe we gepaste maatregelen kunnen nemen om dit te ondersteunen (materieel/financieel). Hierdoor kan ook meer maatwerk geleverd worden, zodat ook voor megaparty’s gepaste infrastructuur ter beschikking is.

Veiligheid op fuiven

De jongeren ondervinden te vaak problemen veroorzaakt door misbruik van alcohol, drugs en handtastelijkheden. Er heerst een gevoel dat er laks met controles wordt omgesprongen. We pleiten voor meer zichtbare controles op fuiven, aan het jeugdhuis en op scholen. Enkel zo zullen jongeren leren dat bepaald gedrag niet aanvaard wordt.


Jeugdhuis

Een jeugdhuis brengt jongeren samen om creatief bezig te zijn en elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten. Het huidig jeugdhuis moet ofwel grondig gerenoveerd worden of we zoeken een nieuwe locatie aan bv een grotere fuifzaal. Naast de locatie willen we een degelijke ondersteuning bieden aan het dagelijks bestuur van het jeugdhuis. Deze kan zich vertalen naar administratieve en organisatorische hulp vanuit de jeugddienst.

Ook in Noorderwijk en Morkhoven is er potentieel om jongeren samen te brengen. Indien er een werking ontstaat, zal ook hiervoor de nodige infrastructuur en ondersteuning op maat geboden worden.


Vrijetijdspas

De vrijetijdspas moet meer jongeren naar (sport-)verenigingen brengen. We willen dat dit systeem toegankelijker wordt en meer wordt gepromoot. Een moderne fit-o-meter met fitnesstoestellen brengt mensen aan het sporten. Deze kunnen geplaatst worden bij ruimtes waar het ook gezellig vertoeven is en waar mensen elkaar ontmoeten (bv. Begijnhofpark of Spaanshofpark).

We moeten onze verenigingen toegankelijker maken. Het systeem van de vrijetijdspas is niet genoeg gekend en moet geëvalueerd worden. We vragen meer samenwerking tussen alle verenigingen om initiatieven te nemen om kansarmen de weg naar de verenigingen te laten vinden. Dit kan via de stadsapp of het opnieuw organiseren van Snuffel. De Snuffelmarkt moet een overzicht geven van het volledige vrijetijdsaanbod. Weg met de grenzen sport-cultuur-jeugd, we spreken liever van alle vrijetijdsverenigingen.


Chillen

Hangjongeren betekenen niet automatisch overlast. Jongeren moeten plekken hebben om elkaar te ontmoeten en te ‘chillen’. We zorgen voor goed onderhouden plekken aan skateparken of aan openbare parken. We willen een volwaardig skatepark in Noorderwijk en Morkhoven.


Speelstraten
We steunen het huidig beleid voor het organiseren van speelstraten.


Fietsveiligheid

De fiets mag op bepaalde doelgericht gekozen plekken de straat heroveren. Momenteel is het beleid rond verkeer in onze stad te veel gericht op de auto. We pleiten voor een grondige studie om te bepalen welke straten ingericht kunnen worden als fietsstraat.

Er moeten duidelijke routes komen waarlangs scholieren naar school fietsen, deze straten moeten hiernaar ingericht worden. Misschien kan de verdwijnpaal op de Grote Markt daar bij helpen.


Fietspaden

Als we meer mensen aan het fietsen willen krijgen, moet dit op een comfortabele manier kunnen. We vragen om een globaal plan op te maken om fietsroutes in de centra in kaart te brengen en plaats te maken voor comfortabele fietspaden. Mensen die werken in de industriezone moeten er op een veilige en comfortabele manier naar toe kunnen fietsen. Enkel zo kunnen we het woon-werk verkeer per fiets promoten.


Diefstal

Te vaak worden fietsen van jongeren gestolen. We pleiten voor enkele grote fietsstallingen op plekken waar jongeren samen komen, zoals jeugdhuizen, sport- of fuifzalen, het station of het Netepark. Deze stallingen zijn goed verlicht en er is camerabewaking aanwezig. We organiseren een groepsaankoop voor degelijke fietssloten.


Vrijwilligers

Als we onze verenigingen diverser willen maken, zullen we ook de leiding van deze verenigingen moeten vormen over hoe ze moeten omgaan met autisme, vluchtelingen, e.d.


Jeugdverenigingen

De stad Herentals ondersteunt onze jeugdverenigingen fors bij de bouw of het onderhoud van hun jeugdlokalen. Deze steun via subsidies en renteloze leningen willen we absoluut behouden. Ook zal de ondersteuning voor het kampvervoer verdergezet worden.


Organisatie evenementen

We vragen een uitbreiding van de stedelijke uitleendienst met o.a. audio-visueel materiaal. Dit kan mogelijk in samenwerking met de provinciale uitleendienst.


Sensibilisering

We vinden het verontrustend dat de Herentalse jeugd niet wakker ligt van het milieu. We willen meer werk maken van bewustmaking via een campagne met slogans in scholen en verenigingen. Via de stadsapp kunnen we mensen belonen die een inspanning leveren voor het milieu. De stadsapp kan bv. een routeplanner bevatten die je het meest logische vervoersmiddel aangeeft met meteen ook de veiligste weg. Mensen die kiezen voor een duurzaam vervoermiddel worden beloond via de app.

Ook winkeliers of verenigingen die de meeste klanten of leden met de fiets of te voet laten komen, willen we in de kijker zetten. We willen voldoende groene speelruimte in en buiten het centrum. Zo zullen ook onze jongeren de natuur leren erkennen en respecteren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.