Vrije tijd: sport, cultuur en toerisme

 

Wat als … vrije tijd aangename tijd wordt

Verenigingen hebben recht op subsidies om hun werking te ondersteunen. Deze subsidiebedragen dienen jaarlijks aangepast te worden aan de index. Er dient een inhaalbeweging te komen om de subsidiebedragen te actualiseren, we stellen voor om deze met  20% op te trekken.

Verschillende projectsubsidies zitten verdeeld over de verschillende sectoren van de vrije tijd. Deze willen we meer op elkaar afstemmen.

De vrijetijdspas voor mensen met verhoogde tegemoetkoming moet meer activiteiten bevatten en tevens uitgebreid worden naar de omliggende gemeenten. We streven naar een Kempense Vrijetijdspas. Mensen met een vrijetijdspas moeten ook vanaf de start van de ticketverkoop kunnen reserveren, momenteel is dit een week later. Deze discriminatie werken we weg.

Sporten en bewegen

Er is een tekort aan sportterreinen voor de bestaande verenigingen. Er zal met Sport Vlaanderen en de onderwijsinstellingen overleg gevoerd worden om de accommodatie uit te breiden. We willen de omgeving van Sport Vlaanderen en Netepark uitbouwen tot een sportieve en recreatieve cluster met een ambitieus bovenlokaal programma, ruimte voor niche en een breed lokaal aanbod. We zoeken in deze sportcluster ook ruimte voor het huidig gebrek aan terreinen van de Herentalse clubs.

Voor CD&V Herentals zijn ruimte voor een kunstgrasveld voor de bloeiende hockeyclub en een uitbreiding van de atletiekpiste tot 8 volwaardige banen prioritaire noden die ingevuld moeten worden.

De bestaande vijvers aan het Netepark moeten hervormd worden tot zwemvijvers, dit verhoogt de attractiviteit van ons Netepark en onderscheidt ons van de zwembaden in de omgeving.

De overkapte ijsbaan dient in de zomer meer gebruikt te worden voor andere activiteiten.

We implementeren meer sportinfrastructuur in open lucht, zo wordt de publieke ruimte bewegingsvriendelijker. We zorgen dat onze wijksportterreinen in goede staat zijn en deftig onderhouden worden. Aangenaam bewegen en sporten, niet alleen in clubverband, willen we aanmoedigen.

Onze stad is rijk aan recreatieve en sportieve routes voor wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden, … Dit netwerk zal nog verder uitgewerkt worden en conflicten moeten opgelost worden. Ook voor handbikes willen we een toegankelijke route uitstippelen. De Herentalse Marathon kan hiervoor een vertrekbasis zijn.

Deze Herentalse marathon moet verder uitgebouwd worden als dé route in onze stad die iedereen aanzet tot bewegen, van stappen, rollerskaten, lopen tot fietsen en handbiken.

De voorbereiding van de lang verwachte sporthal aan Witbos zit in de laatste fase, de komende legislatuur kan eindelijk aan de bouw gestart worden. Deze sporthal voorziet hedendaagse infrastructuur voor bestaande, maar ook nieuwe clubs.

In de dorpen Noorderwijk en Morkhoven moet de huidige sportaccommodatie omgevormd worden tot een meer multifunctionele en hedendaagse ruimte die geschikt is voor zowel schoolsport als recreatief sporten, als speelruimte voor de jeugdvereniging bij slecht weer, als feest- of podiumzaal voor verenigingen uit het dorp.

De sportactiviteiten voor doelgroepen willen we verder blijven ondersteunen en verder uitbouwen in functie van de behoeften. We denken hierbij aan G-sport, senioren (50+), scholieren…

Cultuur

Sinds enkele jaren beschikken we over een cultuurcentrum dat zijn plaats in het cultuurlandschap heeft veroverd. We waken er sterk over dat 't Schaliken een kwaliteitsvol programma kan presenteren waar ook plaats is voor activiteiten van verenigingen zonder dat één van beide de bovenhand neemt.

Naast de podium programmatie wensen wij ook het bestaande aanbod aan andere kunstvormen te bestendigen en op een hoog niveau te consolideren.

Meer bepaald vinden wij het behoud van de pijler "Tentoonstellingen" belangrijk, met behoud  van een volwaardige programmatie en met kasteel en domein Le Paige als prestigieuze locatie.

We zetten ook de concerttraditie op locatie verder met concerten in o.a. de Begijnhofkerk,  de Sint-Niklaaskerk en op andere geschikte locaties die deel uitmaken van het stads- en privé-patrimonium.

Het bestaand aanbod aan jeugdkampen dient verruimd te worden met een aanbod waarbij kinderen kunnen proeven van kunst en cultuur.

Het cultuurbeleid moet verder uitgebouwd worden en beter administratief ondersteund. Ook de administratieve ondersteuning van de verenigingen moet verhoogd worden en de begeleiding bij de organisatie van evenementen moet nog verbeterd worden.

Bij de bouw van de kunstencampus wordt rekening gehouden met een voorstellingszaal. Hierdoor zal bij ingebruikname van de kunstencampus, de theaterzaal van “'t Hof” verdwijnen en zal er meer ruimte zijn in afwachting van de vernieuwde stadsfeestzaal voor verenigingen en jeugd.

De huidige accommodatie van 't Hof heeft zijn beste tijd gehad. De activiteiten van verenigingen die in 't Hof doorgaan hebben momenteel vaak te kampen met overlast van fuiven, deze beide functies conflicteren vaak. De vraag naar vergaderaccommodatie en ruimte om quizzen, eetdagen, … te organiseren in een hedendaagse infrastructuur is heel groot zodat een vernieuwde stadsfeestzaal gemakkelijk op zichzelf kan staan. Fuiven prefereren we in een aparte fuifzaal. We willen een vernieuwde stadsfeestzaal, een nieuw hof, in het binnengebied realiseren. We starten de onderhandelingen met de laatste eigenaars op om deze stadsontwikkeling te realiseren.

De parochiezalen komen steeds meer onder druk te staan. De exploitatie door vrijwilligers wordt alsmaar minder evident. We moeten bewaken dat deze zalen ter beschikking blijven van de gemeenschap. Het wegvallen van betaalbare vergader- of ontmoetingsruimte is nefast voor het voortbestaan van de verenigingen. We zoeken indien nodig mee naar structurele en haalbare oplossingen om de nodige hedendaagse infrastructuur te kunnen verzekeren, zowel in het centrum als in de deelgemeenten.

We delen onze ruimte! We bekijken hoe we nog meer onze stedelijke infrastructuur op de stille uren ter beschikking kunnen stellen voor scholen en verenigingen. Anderzijds vragen we ook aan de scholen om hun accommodatie ter beschikking te stellen voor de gemeenschap, bv. buiten de schooluren cursussen in een klaslokaal, sporten in de schoolsportzaal, quizzen in de refter,…

Evenementen

Op dit ogenblik gebeurt er veel in Herentals. Heel veel. Zowel de stad zelf, verenigingen, als commerciële en niet-commerciële organisatoren zorgen voor sfeer, muziek en leven in het centrum. We moedigen dit aan, en de stad ondersteunt waar kan, maar willen tegelijk die evenementen kwalitatiever maken.

We zorgen voor een duidelijkere planning van alle evenementen en een structurering van de aanvragen. Op die manier komen we tot een logische zomerplanning, die we bundelen onder de naam Zomerthals. Beginnend met het shoppingfestival bouwen we met gezellige en kleinschalige evenementen op naar Herentals Fietst/Feest, met een diversiteit van evenementen van augustus tot half september.

Die evenementen hoeven niet allemaal op de Grote Markt plaats te vinden. We streven naar een spreiding van diverse evenementen en activiteiten over de Grote Markt, maar ook op andere publieke pleinen en plaatsen (Kerkplein, Binnengebied 't Schaliken en stadspark, zachte groene activiteiten in het Begijnhofpark, in park Le Paige, …) en uiteraard ook in onze deelgemeenten (op de dorpspleinen in Noorderwijk en Morkhoven, zachte activiteiten bij de Zandkapel, …).

Evenementen moeten niet altijd groot en luid zijn. Als “kleine grote stad” heeft Herentals de perfecte schaal voor rustige, gezellige en groene activiteiten. Mensen van binnen en buiten Groot-Herentals zijn daarnaar op zoek. Precies die insteek kan een troef worden die ons van vele steden onderscheidt. We werken hierrond algemene principes en voorbeelden uit om initiatiefnemers te inspireren, en geven dit stevig verder vorm in een evenementenvisie.

Bibliotheek

De bibliotheek evolueert mee met de digitale ontwikkelingen en Bibliotheek Neteland krijgt meer en meer vorm. Wij willen Bib Neteland laten uitgroeien tot een volwaardige regionale bibliotheek.

Kunstonderwijs

In de huidige legislatuur werden alle voorbereidingen getroffen om in 2019 te starten met de bouw van een kunstencampus, de bestaande gebouwen van Belgacom op de Molenvest werden hiervoor aangekocht, een ontwerper werd aangesteld.

We willen het kunstonderwijs laagdrempelig houden. Daarom vragen we aan de scholen om satellietklassen in te richten die deel uitmaken van de naschoolse activiteiten in de scholen zelf.

De lokale muziekafdeling in Noorderwijk en tekenafdeling in Morkhoven zijn zeer succesvol, we bekijken hoe we deze vestigingen meer kunnen uitbouwen.

We geven meer plaats aan kunst en erfgoed in onze openbare ruimtes. De zolder van de Lakenhal kan na restauratie een permanent montmartre worden waar kunstenaars hun creativiteit kunnen botvieren, het park van Le Paige is een ideale beeldentuin, de op termijn parkeervrije Grote Markt biedt ruimte voor openluchttentoonstellingen, …

Jumelages

De jumelage-activiteiten met IJsselstein (NL), Alphen (D) en Cosne-sur-Loire (F), zullen verder thematisch worden uitgebouwd.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.