Jong CD&V


GEZOCHT: jongeren tot 35 jaar oud (m/v)

CD&V Herentals geeft de jongeren een stem!

Omdat enkele van onze jongeren omwille van hun beroepsbezigheden of wegens hun verhuis naar andere oorden noodgedwongen moesten afhaken wil de partij de jongerenwerking, Jong CD&V geheten, nieuw leven inblazen.

Gert Bouwen en Rutger Moons willen jongeren warm maken voor politiek en hen actief laten meewerken aan het lokaal beleid, zowel voor als achter de schermen.

Zij kunnen hierbij rekenen op de steun van enkele prille 20-tigers (Charlotte Auwers, Wouter Peeters en Gerd Van den Bulck) om Jong CD&V mee verder uit te bouwen.

Deze kleine groep heeft op korte tijd al heel wat werk verzet. 

Hun grootste ergernissen vragen een dringende aanpak:

-          herwaardering van het multifunctionele plein aan de terreinen van VC Herentals;

-          de onveiligheid en de onaangename omgeving van het station;

-          het gebrek aan zebrapaden op de markt;

-          een bruisender stadsleven voor jongeren;

-          de overdaad aan interimkantoren en het gebrek aan kleine zelfstandigen in de andere straten dan onze winkelwandelstraat, … . 

Hun bevindingen en verwachtingen zal je weldra in woord en beeld ontdekken in de volgende CD&V Herentals Direct.

In de toekomst zullen zij hun actieterrein ook verruimen naar de deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven en naar heel Groot Herentals.

Wil je mee nadenken om samen ideeën te ontwikkelen, te formuleren en te verdedigen, neem dan contact op met Gert Bouwen (gert_bouwen@hotmail.com) of Rutger Moons (rutger.moons@mow.vlaanderen.be), via Facebook (Jong CD&V Herentals) of via onze nieuwe blogsite: www.cdenvherentalsblogt.be.

 

 

Afbeeldingen
Jong CD&V