Rechtszekerheid voor onze bedrijven


zaterdag, 5 augustus, 2017
Rechtszekerheid voor onze bedrijven

Onze stad telt een aantal zonevreemde bedrijven. Zij werden in het verleden opgericht met de juiste bouwvergunning, maar staan desondanks op een plek waar hun activiteiten strijdig zijn met de voorschriften van het gewestplan. Deze bedrijven hebben hier geen schuld aan. Schepen Mien Van Olmen wou deze bedrijven meer rechtszekerheid bieden en startte daarom in 2013 de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde bedrijven.
 
Het RUP moet duidelijkheid brengen voor de geselecteerde zonevreemde bedrijven die op dat moment geen of weinig ontwikkelingsmogelijkheden meer hadden. In een eerste fase onderzocht de stad de situatie van deze bedrijven op juridische en ruimtelijke aspecten, mobiliteit, milieu en op hun relatie met de omgeving. Op basis hiervan ontstond voor elk bedrijf een mogelijk toekomstperspectief met stedenbouwkundige voorschriften die de ontwikkelingsmogelijkheden beschrijven.

Het RUP werd uiteindelijk op 2 mei 2017 definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Herentals. Op 18 juli 2017 werd de goedkeuring van dit RUP in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het RUP gaat 14 dagen na deze publicatie in werking.