Voorzitter Mia Snoeys-Hermans


Hallo beste bezoeker

 

Ik heet je van harte welkom op onze site. Via deze website willen wij u informeren omtrent onze werking, onze socio-politieke ideeën en u laten kennis maken met de mensen achter deze ideeën. Wie weet groeit ook bij u de politieke microbe om samen met vele enthousiaste partijleden u sociaal, maatschappelijk en politiek in te zetten.

 

Indien u geïnteresseerd zou zijn, aarzel niet om contact op te nemen! Graag geven wij u meer toelichting bij onze werking. CD&V moet constant vernieuwen en haar maatschappij-ideeën uitdragen, daarvoor hebben wij vele medestanders nodig. Ook u bent welkom!

 

Voor mensen en waarden, in sociale verbondenheid, streven naar een gemeente waar het goed is om te wonen, dat is onze basisgedachte en ons gemeentelijk vertrekpunt om aan politiek te doen. Indien deze stelling u aanspreekt, surf dan verder op onze website en leer onze partij beter kennen...

Met vriendelijke groeten,

 

Mia Hermans

Voorzitter CD&V Herentals