Waar staan we voor?


 

CD&V Herentals wil het beleid verder voeren, op een degelijke en doordachte wijze. Wat we goed doen, zetten we verder. En willen we nog verbeteren.

 

Een goed uitgebouwd sociaal beleid, jobs in  sociale economieprojecten, aandacht voor sociale huisvesting, waardevolle groen- en parkgebieden, een sterk aanbod aan betaalbare vrijetijds- en ontspanningsmogelijkheden, ... Dit zullen we maximaal behouden, consolideren en mogelijks verder versterken.

 

We zullen een tandje bijsteken daar waar nodig.

We doen een inhaalbeweging inzake openbare werken, we investeren fors in de vernieuwing van voetpaden, fietspaden en wegen. We werken aan een duurzamer structureel onderhoud van ons patrimonium en een verhoogde aandacht voor netheid en properheid van straten, pleinen en groenperkjes. Ook een bijsturing en cultuuromslag in onze eigen organisatie is nodig. We streven naar efficiënte, klantgerichte en verantwoordelijke dienstverlening. We zullen ons patrimonium beheren en de dienstverlening uitvoeren als een goede huisvader.

 

We investeren in de toekomst.

Een nieuw rusthuis, een modern dienstencentrum voor senioren,  ruimte voor jeugdlokalen, een bijkomende sporthal in Noorderwijk, strategische grondverwervingen,  een opwaardering van het station en haar omgeving, vernieuwde huisvesting voor de muziek- en tekenacademie, grond voor een brandweerkazerne, ... We staan niet stil, we investeren doordacht en maken Herentals klaar voor de toekomst.

 

We willen Herentals uitdrukkelijker uitbouwen als een aangename woon- en werkstad voor nieuwe inwoners en bedrijven, als een stad die groeit en ambitie heeft. Een grotere fiscale basis, meer schouders die de lasten dragen, zal er voor zorgen dat onze dienstverlening betaalbaar blijft. We willen ondernemers aantrekken, meer tewerkstelling creëren, meer betaalbare bouwgronden en woningen ter beschikking stellen, actiever inzetten op stadsvernieuwing, ... Hiervoor zullen we een actief beleid ontwikkelen.

 

We leven in moeilijke financiële en economische tijden. Ook Herentals zal de tering naar de nering moeten zetten, en budgettaire voorzichtigheid hanteren. We zullen de uitgaven streng bewaken, billijk inkomsten genereren, maximaal subsidies van andere overheden aanwenden en kostenbesparende maatregelen doorvoeren. We zullen de financiën ernstig en verantwoord blijven beheren.