Als CD&V Herentals zijn we altijd tegen het plaatsen van windmolens op Plassendonk en Hoevereveld geweest. Ook nu nog. Als lokale politieke partij hebben we immers een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die we dan ook willen opnemen. We stellen immers vast dat er voor de plaatsing van windmolens op Plassendonk en Hoevereveld geen draagvlak aanwezig is bij de omwonenden. In het landelijke gebied rond de te verdichten stedelijk kern van Herentals waken we erover dat het groen dat ons nog rest behouden blijft! Windmolens horen hier dan ook niet thuis.
 
Sinds 20 juli 2020 is er een nieuw openbaar onderzoek gestart met betrekking tot de windmolens op Plassendonk. De aanvrager van de windmolens heeft een wijzigingsverzoek ingediend waardoor de gehele procedure opnieuw doorlopen dient te worden. Eerdere bezwaren dienen dus opnieuw te worden ingediend. 

Zelf zijn we als bestuur al lange tijd vragende partij voor een onderhoud met de bevoegde minister (minister Zuhal Demir in dit geval) om onze bezwaren tegen de plaatsing van de windmolens toe te lichten. Vreemd genoeg worden we tot nu toe niet ontvangen of gehoord. We zouden toch verwachten dat een minister het advies van de lokale overheid waardeert en zeker mee in overweging zal nemen bij haar besluitvorming. Niet dus.
 
Op een extra gemeenteraad die bijeengeroepen werd eind juni spraken alle politieke partijen van Herentals zich uit tegen de plaatsing van windmolens op Plassendonk. Nu ook willen we als bestuur partij overschrijdend samenwerken om alle bezwaren te bundelen tot een gedragen negatief advies naar de minister toe. De uitgestoken hand naar alle andere partijen is ondertussen reeds van deze week vrijdag 24 juli vertrokken.
 
Uiteraard blijven we als bestuur ijveren voor groene energie maar dan wel op locaties waar de maatschappelijke impact beperkt is.