Onze stad pioniert met een hefboomsysteem voor goede doelen en inclusiviteit. Het grondgebied van Herentals is erg gegeerd bij organisatoren en verenigingen voor heel wat activiteiten. Het stadsbestuur wil op een positieve manier een duwtje in de rug geven als de opbrengst ervan naar Herentalse goede doelen gaat. Daarnaast wil het stadsbestuur het vrijetijdsaanbod voor kwetsbare personen verbeteren. 

Schepen van Gelijke Kansen Peter Bellens: “We willen ons vrije tijdsaanbod voor kwetsbare personen verbeteren, op een positieve manier. We kiezen bewust voor een ondersteunend en niet sanctionerend kader.” Om ervoor te zorgen dat alle verenigingen toegankelijk worden voor mensen die het financieel niet breed hebben, omkaderen we hen maximaal om de tariefvermindering van 50% voor mensen met een vrijetijdspas toe te passen. Verenigingen die zich laten erkennen en zo aanspraak maken op werkingssubsidies van de stad, moeten zich ook engageren om dit systeem toe te passen op de lid- en inkomgelden. Tegelijkertijd worden diezelfde werkingssubsidies gevoelig verhoogd én compenseren we de “gemiste” inkomsten. Concreet kunnen verenigingen die meer dan 25% van hun werkingsmiddelen vanuit de stad missen door de vrijetijdspas toe te kennen, dit grotendeels terugvorderen. Zo blijft het interessant om zich te laten erkennen als vereniging en de basisfinanciering vanuit de stad te bekomen, incluis de voorwaarde om het verminderd tarief toe te passen voor wie het niet breed heeft, zonder hier de werkingssubsidies aan teloor te zien gaan.

Ook het aanbod voor mensen met een beperking wil de stad uitbreiden, in de ganse vrijetijdssector. Peter: “Voordien gold er een ondersteuning voor G-werking maar deze was beperkt voor sportclubs; wij trekken ze open naar alle verenigingen (jeugd, sport en cultuur).” Erkende Herentalse verenigingen kunnen een G-werking opzetten en worden hierin ondersteund, voor de opstart ervan of de aankoop van materiaal dat de G-werking mogelijk maakt. De subsidie om een G-werking op te zetten bedraagt 30 euro per G-lid, met een maximum van 400 euro. Materialen worden voor 50% gesubsidieerd, met een plafond van 300 euro per vereniging per jaar. “Op die manier willen we elke vereniging ondersteunen om een G-aanbod uit te werken”, aldus de schepen van Gelijke Kansen.

Peter werkte voor dit initiatief samen met schepen van Evenementen Yoleen Van Camp: “Als warme stad willen we daarnaast het organiseren van activiteiten voor Herentalse goede doelen aanmoedigen. Dit willen we op een laagdrempelige en eenvoudige manier verwezenlijken zonder allerlei administratieve rompslomp. Vanaf 2020 zullen we daarom rechtstreeks 10% van het bedrag dat naar het goede doel gaat bij opleggen en als stad rechtstreeks naar het Herentalse goede doel in kwestie overmaken.” Het maximumbedrag is daarbij de aan de stad verschuldigde retributie, bijvoorbeeld voor de zaalhuur.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.