Op dinsdag 17 januari, om 11.45 uur, openen we officieel het eerste buurtrestaurant van Herentals in lokaal dienstencentrum Convent2 (Augustijnenlaan 26/1).

Met het stadsbestuur van Herentals en lokaal dienstencentrum Convent2 hadden we al langer plannen om een buurtrestaurant te openen. Er zijn zoveel redenen om naar een buurtrestaurant te komen: een warme sfeer, hartelijkheid, anderen ontmoeten, budgetvriendelijk en gezond eten. Nu is het zo ver! De allereerste restaurantdag op dinsdag 17 januari wordt feestelijk ingehuldigd met een gratis aperitief voor elke deelnemer.

Uit een bevraging van de gebruikers van het lokaal dienstencentrum in 2020 bleek er nood te zijn aan een buurtrestaurant. 76 deelnemers gaven aan op wekelijkse basis langs te zullen komen. Reden genoeg dus om dit na een lange coronaperiode concreet te maken.

Alle inwoners van Herentals en daarbuiten zijn welkom in het buurtrestaurant, waarbij er bijzondere aandacht is voor senioren en kwetsbare personen. Elke dinsdag- en donderdag kan er een driegangenmaaltijd gegeten worden in de cafetaria van lokaal dienstencentrum Convent2, behalve op feestdagen en sluitingsdagen van het dienstencentrum.

Op deze restaurantdagen is iedereen welkom vanaf 11.30 uur. Om 12 uur wordt de soep geserveerd, waarna een hoofdschotel en het dessert volgen. Kannen water staan gratis op tafel. Een ander drankje kan ook, maar die zijn te koop in de cafetaria.

De prijs voor een maaltijd bedraagt 10 euro. Inwoners van Herentals met een verhoogde tegemoetkoming betalen 6 euro.

Schepen voor sociale zaken Bart Michiels: In het buurtresataurant kan iedereen aan tafel. Je kan er lekker, gezellig en gezond eten, maar vooral ook andere mensen ontmoeten, een babbeltje slaan. 

Iedereen is welkom! Door een laagdrempleig aanbod versterken we het weefsel in de buurt. Samen aan tafel gaan in een buurtrestaurant zorgt voor nieuwe sociale contacten, brengt mensen samen en versterkt het buurtleven. En in het centrum van Herentals is dat zeker welkom, en ook nodig. Er gaven heel wat mensen aan om minstens wekelijks langs te komen, en dat wil zeggen dat er echt wel nood is aan zo’n plek.

Dit is maar een eerste stap. Het buurtrestaurant opent nu twee middagen in Herentals-Centrum, maar binnenkort gaan we ook op de Vorselaarsebaan (site Woonzorgcentrum) dezelfde formule lanceren. Het zal Herentals nog smakelijker maken.