CD&V Herentals gaat voluit voor een stad die karakter uitstraalt, die toekomstgericht is en waar iedereen zich welkom voelt. Om die ambities te verwezenlijken in een snel veranderende wereld, moeten we ons als bestuur bijzonder flexibel opstellen. Waar we echter niet van afwijken? De mensgerichte aanpak. Dat is en blijft de rode draad van het beleid waarmee CD&V Herentals onze warme en gezellige stad leidt.


Wie goed wil besturen, heeft vaak moeilijke knopen door te hakken. Zoals reeds officieel aangekondigd door het stadsbestuur, moet het meerjarenplan noodgedwongen worden aangepast. Zo zullen een pakket aan investeringen alsook niet-vitale werkingskosten worden geschrapt. De achterliggende reden? Onze stad financieel gezond houden ondanks de uitdagende economische en mondiale omstandigheden.


Concreet? Wij investeren nog meer in mensen en in een nog socialer beleid in plaats van in bakstenen. De stad Herentals is gebouwd op een mensgericht beleid en die sterke fundering moet in alle gevallen gewaarborgd blijven.
CD&V Herentals wil iedere inwoner bedanken om die inspanningen samen met ons te verwezenlijken en zo verder te bouwen aan de allermooiste stad van Vlaanderen.