2 nieuwe initiatieven op komst

Op de Herentals gemeenteraad van 30 maart kaartte CD&V-fractieleider Ludo Van den Broeck de problematiek van het mentaal welzijn van onze jongeren aan.

“Zeker sinds de corona-uitbraak gaat het bergaf,” zegt Ludo. “Volgens een studie van de expertengroep Psychologie en Corona had 65% van onze jeugd het mentaal moeilijk tijdens de eerste coronagolf, en bij maar liefst een derde van hen was er een sterke toename van angststoornissen en depressieve gevoelens. Daarom vroeg ik het stadsbestuur naar een visie en acties voor deze groep, die nu in een cruciale ontwikkelingsfase voor hun verdere leven zitten.”

Schepen van Welzijn Bart Michiels toonde zich blij met die vraag en aandacht en kon twee nieuwe initiatieven aankondigen.

“Omdat we inderdaad ook op het terrein heel wat negatieve signalen opvingen, hebben we de afgelopen maanden niet stilgezeten,” zegt Bart. “In primeur kan ik meegeven dat er heel binnenkort in het Wijkgezondheidscentrum een TEJOkamer wordt opgestart. Dat is een project van TEJO Kempen, dat heel laagdrempelig, gratis en anoniem therapie en ondersteuning biedt aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Het is dankzij onze betreurde schepen Peter Bellens, dat we de link konden leggen tussen TEJO Kempen en het Wijkgezondheidscentrum. Hij zou fier geweest zijn dat we deze unieke vorm van ondersteuning nu ook in Herentals realiseren.”

En daarbovenop mogen we nog een tweede initiatief verwachten.

“Sinds februari zijn we bijzonder hard aan het ijveren voor een OverKophuis in Herentals,” zegt de schepen. “Dat is een heel laagdrempelige plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ze ook terecht kunnen voor een babbel over kleine of grote zorgen, samen met professionele OverKopmedewerkers.

In de Kempen werd een heel traject opgestart door het Agentschap Opgroeien. CAW en ARKTOS hebben dit samen met ons Huis van het Kind opgenomen, en het pleziert me te zeggen dat we een project aan het uitwerken zijn waarin onze stad de voortrekker wordt voor de hele Kempense regio. We kunnen dat trouwens linken aan de plannen voor ons vernieuwde jeugdhuis Tiener.”

Onder impuls van minister Wouter Beke worden er zo binnenkort 11 nieuwe OverKophuizen opgestart in Vlaanderen. Ze worden 3 jaar lang ondersteund met telkens 100.000 EUR. Herentals neemt de trekkersrol voor de hele Kempen op zich, en wordt dus een vuurtoren voor jongerenwelzijn en andere OverKop-punten in de hele regio. Bovendien zit de schepen binnenkort samen met een delegatie van de jeugdraad, om ook hen te betrekken bij de ideeën en realisatie van dit mooie project.

CAW, Arktos, de stadsdiensten en de schepen zijn het projectidee nog volop aan het uitwerken en dienen uiterlijk op 7 april hun aanvraag in. In mei hopen ze de definitieve goedkeuring te krijgen.