Na 15 jaar dienst in de raad van bestuur van sociale huisvestingsmaatschappij De Woonbrug, waarvan drie jaar als voorzitter, geeft Ingrid Ryken nu de fakkel door aan een nieuwe voorzitter, Matthias Verhegge (CD&V).

“Ik ken Ingrid Ryken als iemand met een sociaal hart”, zegt Matthias Verhegge. “Ze heeft het fusieverhaal tussen woonmaatschappijen de Heibloem en de Eigen Haard meegemaakt en haar stempel gedrukt op tal van woonprojecten. Ik wil haar van harte bedanken voor die jarenlange inzet. We zullen haar kennis en ervaring missen.”

Matthias Verhegge bouwde het voorbije jaar de nodige ervaring op als bestuurder bij De Woonbrug en als voorzitter van het sociaal verhuurkantoor ISOM, maar hij heeft ook een persoonlijke band met de sociale huisvesting. Matthias Verhegge: “Ik heb zelf het geluk gehad om in sociale woningen te kunnen opgroeien. Het leven in onze woonwijk heeft ons gezin de nodige ruimte en rust gegeven om onze weg in de wereld te vinden. Ik hou er vriendschappen en mijn sociaal engagement aan over en ben mij er erg van bewust dat een goede en betaalbare woning mensen sterker maakt.” 

De komende jaren ligt er bij De Woonbrug heel wat werk op de plank. Er worden heel wat eigentijdse nieuwe woonprojecten gepland in Herentals en Olen. Ook oudere woningen worden stelselmatig gerenoveerd en energiezuiniger gemaakt. 

We hebben de ambitie om onze woningen stap voor stap uit te rusten met zonnepanelen en bij nieuwbouwprojecten gaan we ook voor grootschalige warmtenetten, gemeenschappelijke groene ruimtes en een goede waterinfiltratie”, weet Matthias, “zo maken we van sociaal wonen ook klimaatbestendig wonen. Een energiezuinige woning is immers de enige manier om de energiefactuur van de mensen betaalbaar te houden.

Tot slot wordt 2022 ook een druk jaar omwille van een fusieoperatie die in de steigers staat. De verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren van Neteland en de Zuiderkempen fusioneren tot één grote woonmaatschappij die actief zal zijn in 11 gemeenten. Matthias Verhegge: “Het wordt nog een huzarenstukje om die complexe oefening op een jaar tijd af te ronden, maar ik ervaar een heel constructieve samenwerking en een sterke wil om er een mooi verhaal van te maken voor onze bewoners. Het wordt ook eenvoudiger. Mensen zullen zich niet langer op vier verschillende wachtlijsten moeten inschrijven in hun zoektocht naar een betaalbare woning.”

Door het vertrek van Ingrid Ryken gaat voor CD&V ook Lieve Peeters naar de Raad van Bestuur.  Lieve is zorgcoördinator in een Herentalse basisschool en heeft privé ook ervaring met vastgoedontwikkeling. Zij wil graag deze expertise gebruiken om de Woonbrug te versterken en ervoor te zorgen dat de belangen van kinderen ook in de toekomst steeds voldoende meegenomen worden.

Naast Lieve en Matthias, is vanuit CD&V ook Tom Reyniers reeds 6 jaar actief als bestuurder in de Woonbrug.