Burgemeester MIen Van Olmen mocht deze week de 'Goe bezig' prijs in ontvangst nemen van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen. De wedstrijd draaide om het thema 'dienstverlening via een buurtpunt of dorpshuis vanuit een participatief traject'. De beide jury's, een vakjury en een ledenjury, die de inzendingen beoordeelden benadrukten dat de herentalse inzending creatief en innovatief was en een bewijs van participatie en co-creatie.

We citeren de organisatie waarom Herentals deze mooie waardering krijgt:

  • Omdat het hier duidelijk gaat over een dorpsproject, dus niet over een project binnen het stadscentrum. 
  • Omdat het project tegemoetkomt aan een grote nood, zo bleek na bevraging van onderuit, nl. te weinig dienstverlening in het dorp.  
  • Omdat het hier om een supertof initiatief gaat met als meerwaarde de samenwerking met de school en de aandacht voor en samenwerking met zowel de 65-plussers als de jonge gezinnen. 
  • Omdat het knap is om een markt te brengen naar een dorp zonder winkel.  
  • Omdat het verhaal van de markt op innovatieve wijze gecombineerd wordt met een marktcafé. 
  • Omdat het mooi is dat vrijwilligers zelf het bijhorend café uitbaten.  
  • Omdat deze erg goede praktijk een dikke pluim verdient. 
  • Omdat Herentals een duidelijk masterplan voor en visie rond dorpen heeft. 

We zijn bijzonder blij met deze waardering voor het harde werk dat hier geleverd werd door vele mensen, waaronder schepen Bart Michiels en de medewerkers en vrijwilligers van het Convent. Het werk is nog niet af natuurlijk. Het masterplan voor Noorderwijk en Morkhoven verdient momenteel al onze aandacht.