Pariteit

 
Een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle politieke instellingen, daar gaan we voor. Zonder vrouwen die wegen op het beleid kunnen we slechts dromen van een gendergelijke samenleving. Ook in andere sectoren zoals justitie, ondernemingen, het middenveld … dient er aandacht te worden geschonken aan een evenwichtige balans tussen mannen en vrouwen. 
 

Gender mainstreaming

 
V&M wil ervoor zorgen dat de bekommernissen van alle vrouwen aan bod komen in het politieke debat. Bovendien moet er in alle beleidsdomeinen aandacht zijn voor gelijke kansen. Feitelijke ongelijkheden moeten zichtbaar en bespreekbaar worden, zowel in het gezin, op de arbeidsmarkt en in de besluitvorming. We blijven hameren op het belang van een duurzame combinatie van arbeid en gezin.
 

Empowerment

 
Sommige vrouwen hebben versterking (empowerment) nodig omdat ze in een maatschappelijk kwetsbare positie zitten: alleenstaande vrouwen, oudere vrouwen, allochtone vrouwen, herintreedsters op de arbeidsmarkt, slachtoffers van partnergeweld ... V&M kaart de uitdagingen aan waarmee zij geconfronteerd worden en dwingt onze beleidsmakers om hier aandacht voor te hebben. 
 
Onze lokale contactpersoon voor Vrouw & Maatschappij is Rita Van Den Bulck. Je kan haar contactgegevens vinden op haar persoonlijke pagina.