Onze mensen

Mien Van Olmen

Burgemeester

Peter Bellens †

Schepen van hartelijke zaken

Rutger Moons

Voorzitter Gemeenteraad

Ludo Van den Broeck

Fractieleider Gemeenteraad

Annelies Asselberg

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Matthias Verhegge

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Jan Snoeys

Afdelingsvoorzitter

Tom Reyniers

Ondervoorzitter afdeling

Polien Willems

Lid provinciale partijraad

Rita Van den Bulck

Voorzitter Senioren

Jef Peeters

Bestuurslid

Paul Snoeys

Bestuurslid

Fons Michiels

Bestuurslid

Ingrid Ryken

Bestuurslid

Roald Deckers

Bestuurslid

Marleen Diels

Bestuurslid

Patrick Caers

Bestuurslid

Dirk Jansen

Bestuurslid

Annie Van Loy

Bestuurslid

Tom Van Dyck

Bestuurslid

Joren De Becker

Bestuurslid

Chary Mertens

Bestuurslid

Line Van Eyck

Bestuurslid

Lieve Peeters

Bestuurslid

Rik Caerels

Bestuurslid

Monique De Bie

Bestuurslid

Eric Bal

Bestuurslid

Sarah Boxstaens

Bestuurslid